Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Itt vagy: > >

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Feltételek") a DanConcept Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi utca 8., cégjegyzékszám: 09-09-014581, a továbbiakban: "Szolgáltató") és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi, illetve kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: "Ügyfél") jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: "Felek").

A jelen Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi tevékenységre, amely a http://www.iddesign.hu című internetes oldalon, illetve annak vásárlói felületén (a továbbiakban: "Weboldal") keresztül történik, továbbá minden olyan kereskedelmi jogügyletre Magyarország, illetve más ország területén, amely egyébként (nem elektronikus úton) a Felek között jön létre vagy ott kerül teljesítésre a Szolgáltató által értékesített termékkel (a továbbiakban: "Termék") összefüggésben.

Kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen az adott termék valamely üzlethelyiségben vagy a Weboldalon keresztül történő megvásárlására irányadó feltételekkel és a Weboldal használatának feltételeivel.

Jelen Feltételekben a Weboldalon keresztül történő vásárlással kapcsolatban rögzített rendelkezések a Szolgáltató üzlethelyiségeiben történő vásárlásra értelemszerűen irányadók. Jelen feltételek alkalmazásában a „szerződés” szó értelemszerűen jelenti egyaránt a személyesen írásban aláírt, az e-mailen és a Weboldalon keresztül létrejött szerződéseket is.

 Tartalom:

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató adatai a következők:

1.1. A Szolgáltató neve:

DanConcept Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Szolgáltató székhelye:

4026 Debrecen, Hunyadi utca 8.

1.3. A Szolgáltató telephelyei:

IDdesign MaxCity: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1. A.ép.

IDdesign Váci Corner: 1138 Budapest, Váci út 144-150. földszint

1.4. A Szolgáltató telefonszáma:

IDdesign MaxCity: +36-23 444 707 / +36-23 444 708 – hívható munkanapokon 10-18-ig

1.5. A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: webshop@iddesign.hu

1.6. A Szolgáltató adószáma:

14221776-2-09

1.7. A Szolgáltatót nyilvántartó hatóság:

Debreceni Törvényszék Cégbírósága

1.8. A Szolgáltató cégjegyzékszáma:

09-09-014581

1.9. A szerződés nyelve:

Magyar (más nyelven történő szerződéskötésre nincs lehetőség)

1.10. A Weboldal tárhely-szolgáltatójának adatai:

Név: Linuxweb Informatikai Kft. 

Székhely: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28.

Cégjegyzékszám: 09-09-014362

Adószám: 14167544-2-09

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK (Elektronikus kereskedelem)

2.1. A Szolgáltató üzleti tevékenységére és az általa felajánlott szolgáltatásokra a magyar jog az irányadó. A Weboldalhoz való hozzáféréskor az Ügyfél felelős azért, hogy minden vonatkozó helyi törvényt és egyéb jogszabályt betartson. A Weboldal használati nyelve és a megrendelések, illetve szerződések nyelve a magyar.

2.2. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket (ideértve különösen a Weboldal működési módját és a Weboldalon megjelenő információkat) alapos okkal egyoldalúan, előzetes általános értesítés mellett módosítsa, a módosítást követően adott megrendelésekre kiterjedő hatállyal. Alapos oknak minősül különösen a szolgáltatás díjának módosítása tekintetében az infláció, egyebekben a piaci feltételek olyan változása, mely a szolgáltatás azonos színvonalon történő nyújtását lehetetlenné teszi, vagy ha az Ügyfél, alvállalkozói, közreműködői vagy szerződéses partnerei a jelen Feltételek szerinti szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos lényeges szerződéses kötelezettségeik teljesítését elmulasztják. A Szolgáltató a Weboldal megszakításmentes elérhetőségének biztosítására törekszik, mindazonáltal fenntartja a jogot, hogy a Weboldal működését részben vagy egészben alapos okkal (különösen a technikai feltételek lényeges megváltozása esetén) felfüggessze.

2.3. Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Feltételektől. A jelen Feltételeknek részben vagy csak bizonyos mértékben érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak tartott bármely rendelkezése az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak nem tartott részét illetően teljes mértékben érvényben és hatályban marad. Az Ügyfél és a Szolgáltató minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

2.4. Minden küldemény a kézbesítési igazolás (un. "read receipt") elküldésének napján, illetve a címzettnek az e-mail megérkezését tudomásul vevő válaszának időpontjában minősül kézbesítettnek. Amennyiben valamely értesítés, illetve tájékoztatás nem a Szolgáltató rendes üzleti óráiban érkezik meg, az adott értesítés, illetve tájékoztatás a következő munkanapon, a Szolgáltató rendes üzleti óráinak kezdetén tekintendő megérkezettnek. Kézbesítettnek minősül az a megfelelő címre elküldött értesítés is, amellyel kapcsolatban kézbesítési hibaüzenet nem érkezik, azonban a címzett a másik fél felszólítására sem igazolja vissza az e-mail megérkezését.

2.5. Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük látogassa meg a Szolgáltató honlapját vagy írjon e-mailt a webshop@iddesign.hu, maxcity@iddesign.hu, vacicorner@iddesign.huszerviz@iddesign.hu, szallitas@iddesign.hu címre.

2.6. Jelen Feltételek 2018. november 23. napján lépnek hatályba. Jelen Feltételek módosítása esetén a módosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3. MEGRENDELÉS (TERMÉKEK, AKCIÓK)

3.1. Szerződéskötés, adatszolgáltatás

3.1.1. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Feltételekben meghatározott módon. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő elküldésével (ajánlat) és a Szolgáltató Ügyfélnek küldött visszaigazolásával (elfogadás) a Szolgáltató és az Ügyfél között írásbeli szerződés jön létre, amelyet a Szolgáltató iktat, és annak létrejöttét követő 5 évig őriz.

3.1.2. A megrendelés leadását megelőzően az Ügyfél köteles kitölteni a Weboldalon a megrendelés folyamatában megjelenő adatlapot. Az Ügyfél köteles ügyelni az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a Termék. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására a webshop@iddesign.hu címre küldött e-mail útján vagy az 1. pontban rögzített telefonos elérhetőségeken van lehetőség.

3.2. A megrendelés

3.2.1 A webshopon keresztül való vásárlás lépései

- Bejelentkezés/regisztráció: A Weboldalon a vásárláshoz regisztráció szükséges, melyet Facebook fiókon keresztül vagy regisztráció útján teheti meg.

- Webshopban elérhető termékek köre: A Weboldalon a Szolgáltató megkülönböztet készleten lévő megrendelendő Termékeket, illetve csak személyesen rendelhető (ideértve a személyes megtekintést követő e-mail-es úton történő megrendelést is) Termékeket.

Készleten lévő Termékek: Azok a Termékek minősülnek készleten lévőnek, melyek a vásárlás pillanatában elérhetőek a Szolgáltató készletében. Ezek megrendelését a feldolgozás sorrendjében azonnal tudja a Szolgáltató teljesíteni. Ezen Termékek esetében a Weboldalon a „Kosárba rakom” gomb szolgál a megrendelés elindítására.

Rendelhető, de készleten nem elérhető Termékek: Azok a Termékek minősülnek ilyennek, melyek a vásárlás pillanatában nincsenek készleten, de igény esetén a gyártótól beszerezhetők. Ezen Termékek rendelési ideje kb. 6-8 hét, de sok esetben ennél korábban is megérkeznek. Ezen Termékeket kizárólag teljes összeg fizetése után tudja csak a Szolgáltató megrendelni. Ezen Termékek esetén a Kosárban "A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron!" piros keretes rész jelzi egyértelműen.

Csak személyesen rendelhető Termékek: Azon Termékek esetében, amelyeknél a speciális paraméterek közlése, illetve pontosítása túl körülményes, így különösen, ha az adott Termék színének és anyagának, illetve méretének vagy összeállításának megtekintése, illetve kiválasztása személyes jelenlét mellett kell történjen (pl. kanapék, ágyak, stb.), a rendelés leadása kizárólag személyesen vagy személyes megtekintést követően e-mailben lehetséges. Ezen termékeknél nincs lehetőség a fentiekben közöltekre. Minden ilyen esetben a megrendelés leadását követően a Szolgáltató munkatársai felveszik az Ügyféllel a kapcsolatot és tájékoztatják a személyes megrendelés szükségességéről

- A Termék kiválasztása: A Termékeket az aloldalakon kategorizálva találja meg az Ügyfél. Csak azok a Termékek érhetőek el Weboldalon keresztül, ahol ez külön feltüntetésre került. A megvásárolható/megrendelhető Termékek körét, az ún. lista oldalakon, illetve a Termék végoldalakon érheti el az Ügyfél, ahol ki tudja választani a kívánt Termék(ek)et. A Termék képére kattintva az ún. Termék végoldalon láthatja az adott Termék további adatait is és nagyobb képét. A lista és a Termék végoldalon is megadhatja, hogy hány darabot rendelne a termékből.

- Megrendelés: Miután végzett a termékek kiválasztásával az Ügyfél a Weboldalon a Termékeket a „megrendelem” vagy a „kosárba” gombokkal a kosárba teszi, a jobb felső sarokban a kosár gombon a termékek darabszáma lesz látható, illetve rákattintva megjelennek a kiválasztott termékek. A „kosár” gombra kattintva, vagy a  „tovább a kosárhoz” gombra kattinva a kosár tartalmát látja, ahol a mennyiség módosítható. Ezen a felületen látszik, hogy mely Termék van készleten és mely Termékeket kell megrendelni beszállítótól. Ezen felül a bruttó végösszegek is feltüntetésre kerülnek. A  kalkulált összeg a szállítás díját nem tartalmazza. A bruttó végösszeg alatt látható a "várható szállítási költség", melyet a weboldal a termék paramétereit figyelembe véve kalkulál ki. Személyes átvétel választása esetében nem kerül felszámításra egyéb költség.

Ezt követően tudunk továbblépni a pénztárhoz, a szükséges adatok megadásához, amely az „adatok megadása”,gombra történő kattintással történik Az Ügyfél minden, a Weboldalon (vagy e-mailben) leadott megrendelés során köteles megadni az alábbi adatokat:

  • - szállítás, illetve fizetés módja, (személyes átvétel, kiszállítás / Banki átutalás, Bankkártyás fizetés)
  • - megrendelő neve, email címe, telefonszáma, számlázási címe,
  • - szállítás esetén szállítási cím,
  • - céges számla esetén a cégnév, a székhely és az adószám.

Bankkártyás fizetési mód választása esetében a fizetés csak abban az esetben tud megvalósulni, ha:

  • • az ügyfélnél van a mobiltelefonja
  • • a bankja ismeri annak hívószámát
  • • valamint érdemes letölteni a bankjuk mobilalkalmazását, hogy kényelmesebb legyen az erős ügyfélhitelesítés.

További kérdésekkel kapcsolatban a GYIK oldalunkon tájékozódhatsz.

Az adatok megadását követően a jelen Feltételek elfogadására szolgáló négyzet kipipálásával, majd véglegesen a „megrendelés” gombra kattintva küldheti el megrendelését.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Termékek elérhetőségét csak a megrendelés feldolgozásakor tudja ellenőrizni. Amennyiben valamelyik Termékből nincs megfelelő mennyiség készleten, úgy a megrendelést követően a Szolgáltató munkatársa telefonon vagy e-mailben felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot a kiszállítandó csomag tartalmát és a kiszállítás időpontját illetően.

3.2.2. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (vételi ajánlatát) külön visszaigazoló e-mail (a továbbiakban: "Visszaigazolás") útján fogadja el, mellyel a szerződés a Felek között létrejön. Amennyiben a Visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól.

3.3. Személyes megrendelés, illetve személyes megtekintést követően e-mail útján leadott megrendelés

A Szolgáltató üzlethelyiségeiben történő vásárlás esetén a szerződés a Szolgáltató által használt megrendelésminta aláírásával, az abban foglalt tartalommal jön létre. A szerződést a Szolgáltató irattárában elhelyezi és az adatvédelmi tájékoztatásban foglalt ideig, de legalább 5 évig megőrzi.

A személyes megtekintést követően e-mail-ben elküldött megrendelés esetén a szerződés az Ügyfél által aláírt megrendelésminta e-mail útján történő elküldését követően a Szolgáltató elfogadásával jön létre és írásbeli szerződésnek minősül, amelyre a fentiek megfelelően irányadók. Az ilyen módon létrejött szerződés nem tekinthető távollévők között létrejött szerződésnek, így arra a jelen Feltételek 6.4. pontjában foglaltak nem alkalmazandók, a fogyasztónak minősülő Ügyfelet elállási jog nem illeti meg.

A szerződés megkötéséhez az Ügyfélnek a fenti 3.2.1. pontban felsorolt adatait szükséges a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania.

3.4. Termékek, akciók

3.4.1. A Weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a Termék nevét, leírását, a Termékekről fotót jelenít meg. Amennyiben a megjelenített képek eltérnek a valóságtól, és csak illusztrációként szerepelnek, azt Szolgáltató a kép mellett feltünteti. A Weboldalon szereplő képek és szövegek a Szolgáltató tulajdonát képezik, a Szolgáltató fellép a Weboldalon szereplő tartalmak jogosulatlan felhasználóival szemben.

3.4.2. Az Ügyfél a vásárlás előtt a Termékkel kapcsolatos kérdésekkel Szolgáltatóhoz fordulhat. A Weboldalon található bármely Termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatos további információkat a Szolgáltató 1. pontban rögzített elérhetőségein kaphat az Ügyfél.

3.4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a Weboldal felületén teljes körűen tájékoztatja az Ügyfeleket az akcióról és annak pontos időtartamáról és annak igénybevételének módjáról.

3.4.4. A Weboldalon kapható Termékek árai érvényes, áfával növelt fogyasztói árak, melyek a Weboldalon és a bemutatótermekben leadott rendelésekre is érvényesek. Az árak és a megjelenített Termékek az üzletekben eltérhetnek a Weboldalon látott adatoktól.

3.4.5. A Weboldalhoz kötődő promócióknál (pl. általános akciós időszakok, kuponkedvezmények, stb.) előfordul, hogy csak a Weboldalon való rendelés leladása esetén érvényesek, az üzlethelyiségben történő vásárlásoknál nem feltétlenül érhetők el.

3.4.6. 3+1, 4+1 akciók alkalmával és kuponhétvégeken a Weboldal nem kezeli a kedvezményeket. A Szolgáltató munkatársai tájékoztatni fogják a helyes összegről. Nyugodtan leadhatja online megrendelését!

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A kiválasztott termékeket az Ügyfél házhozszállítással (kiszállítás vagy futárszolgálat), vagy a Szolgáltató üzlethelyiségeiben személyesen tudja átvenni.

4.1 Házhozszállítás és költségek:

Amennyiben az Ügyfél a kiválasztott Terméket kiszállítással rendeli meg, úgy várhatóan a Termék Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő, készleten lévő Termék esetén a Visszaigazolástól számított 3-5 munkanapos határidővel juttatja el azt az Ügyfélhez.

A házhozszállítás a Termék méretétől és formájától függően vagy futárszolgálattal vagy professzionális bútorszállító céggel történik.

Professzionális bútorszállítás:

A Szolgáltató alvállalkozó cége, a Bútor 24. szakképzett szállítói és szerelői szívesen állnak az Ügyfél rendelkezésére, felveszik az Ügyféllel a kapcsolatot és értesítik a kiszállítás várható időpontjáról és annak díjáról.

Miután az összeg kiegyenlítésre került, a Bútor 24. munkatársa egyeztetés céljából felkeresi az Ügyfelet, és budapesti címek esetén 24-72 órán, vidéki címek esetén 1-5 napon belül akár házhoz is szállítja az ország egész területén. A Bútor 24. előre egyeztet az Ügyféllel egy maximum 4 órás időintervallumot, valamint a szállítás napján fél órával érkezés előtt is értesíti az Ügyfelet. Ha azonban az Ügyfél nincs a helyszínen a megadott időpontban a szállító munkatárs legfeljebb 10-15 perc várakozást követően elhagyja a szállítási helyszínt.

A szállítás pontos feltételeiről, a szállítási és szerelési díjakról a Bútor 24. tud pontos tájékoztatást adni.

Szállítási díjak tájékoztató jelleggel (Bútor 24 esetén)

Telefonszám: +36 30 8644 173, +36 30 8644 161

Az árak a szállítandó termékek súlyától és a MAXCitytől (2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A.) közútvonalon számított távolságtól függenek.

Az árak bruttó árak és forintban értendőek:

Súly (kg)

5 km

10 km

20 km

60 km

0 – 50

6 400

11 400

14 000

17 800

51 – 100

10 100

15 200

17 700

21 500

101 – 150

12 900

17 900

20 500

24 200

150 – 250

16 200

19 800

22 300

25 900

251 – 500

21 300

24 900

27 300

31 000

501 - 750

24 200

27 900

30 300

33 900

751 - 1000

29 100

32 700

35 100

38 800

60 km felett a 60 km-es alapár + a 60 km feletti távolság x 210 HUF

Szerelési díjak tájékoztató jelleggel (Bútor 24. esetén):

Az árak bruttó árak és forintban értendőek: Pontos ajánlatot a Bútor 24 munkatársaival tud egyeztetni.

Típus

Szerelendő

% vagy HUF

asztal dohányzó

asztallap, lábak

5 200 Ft

asztal étkező fix

asztallap, lábak

5 200 Ft

asztal étkező nyitható

asztallap, lábak, sín/csúszka szerkezet

5 200 Ft

ágy

ágykeret, lábak, háttámla, ágyrács, matrac

7%

gardrób nyíló ajtós

váz, ajtók, belső kiegészítők

7%

gardrób toló ajtós

váz, ajtók, belső kiegészítők

7%

íróasztal

asztallap, lábak, fiókok

7%

kanapé egyszerű

lábak

9 800 Ft

kanapé kombinált

lábak, összeakasztó

15 500 Ft

kanapéágy

lábak, ágyszerkezet

15 500 Ft

komód nyitott

szerkezet

7%

komód fiókos, ajtós

szerkezet, fiókok, ajtók

7%

polcok nyitott

szerkezet

7%

polcok kombinált

szerkezet, fiókok, ajtók

7%

szék

lábak, ülőke, karfa, háttámla

2 100 Ft

fotel

5 200 Ft

fúrásonként

800 Ft

A mindenkori kiszállási díj szerelő párosonként.

A szerelési díjakhoz szerelő párosonként illetve szakiparosonként kiszállási díjat számítunk fel.

Maxcitytől közúton számított 20 km-ig bruttó 7.100,- HUF, 20km-től bruttó 7.100,- + 200,-/km csak egy irányba számítva.

Szerelési minimumdíj bruttó 12.500,- HUF

Környező országokba történő szállítás díjáról az Ügyfél a Szolgáltató munkatársainál köteles érdeklődni.

Az Ügyfél a vásárlás alkalmával megjelölheti, hogy kér-e kiszállítást, és összeszerelést. Ezt feltétlenül jelezze köteles jelezni a Bútor 24 diszpécserének. A Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy a Bútor 24 a szállítást és a szerelést külön végzi, nem feltétlenül egy időpontban. Az Ügyfél tájékozódni az alábbi linkre kattintva tud: 

https://iddesign.hu/szallitasi-feltetelek

Az Ügyfél köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot és a termék(ek)et tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. A számlát a csomag tartalmazza. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásait az Ügyfél a kiszállítást végző jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele útján jelezheti a Szolgáltató szállítást végző alvállalkozójának.

Futárszolgálat:

Ha szállításnál a Termék méretéből adódóan futárszolgálatot választotta a küldemények kiszállítása a rendelés beérkezését követő három munkanapon belül történik, a beérkező rendeléseket a Szolgáltató automatikusan regisztrálja és a csomag összeállítása után átadja a futárszolgálatnak, újabb értesítést a csomag összeállításakor, majd a kézbesítés napjának reggelén kap az Ügyfél a várható szállítási időponttal.

Amennyiben az Ügyfélnek a szállítási határidő nem megfelelő, a Termék kiszállításáig az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken telefonon, vagy elektronikus úton kérheti annak módosítását a Szolgáltatótól, vagy elállási jogát gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltatás elfogadása már nem áll érdekében. Ha az Ügyfél a határidő módosítási szándékát nem jelzi, a Visszaigazolásban szereplő szállítási határidőt a Szolgáltató elfogadottnak tekinti az Ügyfél részéről.

A kiszállítást a Magyar Posta Logisztika (MPL) végzi reggel 8 és 17 óra között. A szállítási értesítők tartalmazzák a csomagszámot és a Magyar Posta Logisztika ügyfélszolgálatának telefonszámát, melyen időpontmódosítást lehet kérni.

Ha az Ügyfél nem tartózkodik a megadott címen a szállítási időpontban, a futár telefonon felkeresi, első sorban újbóli, még aznapi időpont egyeztetése céljából, illetve értesítő kerül a címre, csomagszámmal, az ügyfélszolgálat telefonszámával. Sikertelen telefonos egyeztetés után 5 napja van, hogy felvegye az ügyfélszolgálattal a kapcsolatot, a második időpont kapcsán, amikor ismét megkísérlik a kiszállítást. Amennyiben ez is meghiúsul, a csomagot visszaszállítják az IDdesign részére, ahonnan ismét keresni fogják az Ügyfelet.

Futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a nyugtát, igény esetén számlát, amely egyben garancialevél is, a csomag tartalmazza. Az Ügyfél köteles a csomagot személyes átvételkor a futár jelenlétében megvizsgálni. Amennyiben a csomagon vagy a Terméken sérülést tapasztal, az Ügyfél köteles kárfelvételi jegyzőkönyvet kérni és a csomag átvételét megtagadni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.


A csomag feladását követően az emailben megküldött csomagszámmal az alábbi linken követheti a kiválasztott termékei útját:

https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes

4.2 Személyes átvétel:

Az Ügyfélnek lehetősége van a megrendelt termékeket a MAXCity bevásárlóközpontban, illetve – a rendelésenkénti súly és méret függvényében a Szolgáltató előzetes emailben történt jóváhagyásával – a 1138 Budapest, Váci út 144-150. alatt  található üzletben is átvenni a Szolgáltató munkatársaival történt egyeztetést követően, a Szolgáltatóval egyeztetett szállítási díj fejében, előzetes átutalásos, vagy helyszíni készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén. Személyes átvétel esetén üzletben az Ügyfél kasszánál köteles jelezni, hogy megérkezett a félretett csomagjáért.

A személyes átvétellel rendelt csomagok összeállításáról telefonon is értesítik az Ügyfelet a Szolgáltató munkatársai. Ennek átfutási ideje a termék Szolgáltatóhoz történő beérkezését, készleten lévő termékek esetén a megrendelést követő 1-2 munkanap.

A szerződés aláírásával/megrendelés leadásával Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt Termék megérkezéséről és a vételár (fennmaradó részének megfizetéséről Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül az Ügyfél által megadott e-mail elérhetőség útján értesíti. Ügyfél köteles az értesítésről való tudomásszerzéstől számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 7 munkanapon belül megtéríteni Szolgáltató részére a teljes vételár hátralékot és a Terméket köteles átvenni. Amennyiben az Ügyfél az értesítés kiküldését követő naptól számítva a 7.munkanapig a Termék teljes hátralevő vételárrészét nem egyenlíti ki és a Terméket nem veszi át, úgy az Ügyfél köteles a felhívást követő 8. munkanaptól a teljes hátralevő vételárrészlet kiegyenlítéséig és a Termék átvételéig termékenként napi 500 HUF késedelmi kötbért fizetni Szolgáltató részére. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kötbérfizetési kötelezettség kikötését a raktározás céljából rendelkezésre álló tárhelyek limitált száma indokolja, a tárhelyeknek az ügyfelek átvételi késedelméből eredő kimerülése esetén a Szolgáltató kizárólag külön raktározási díj fizetése ellenében tud további tárhelyeket igénybe venni. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató jogosult a kötbér iránti követelését az Ügyfél bármely követelésével szemben beszámítani, illetőleg a kötbér összegét az Ügyfél által már befizetett összegekből érvényesíteni, amely abban az esetben is irányadó, ha az Ügyfél elállási jogát gyakorolja.

Amennyiben az Ügyfél a Termékkel kapcsolatban egyáltalán nem teljesített kifizetést a Szolgáltató és a Terméket az értesítéstől számított 8. napig belül nem veszi át, a szerződés automatikusan megszűnik.

Amennyiben az Ügyfél előleget fizetett a Szolgáltatónak, de a Terméket nem veszi át, úgy a Szolgáltató jogosult a fentiek szerinti kötbérre vonatkozó igényét az Ügyfél által befizetett összeggel szemben naponta beszámítással érvényesíteni. Abban az esetben, ha a jelen pont szerint beszámítható kötbér összege eléri az Ügyfél által befizetett összeget, a szerződés automatikusan megszűnik és a Szolgáltatónak az Ügyfél felé visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Amennyiben az Ügyfél a teljes vételárat megfizette a Szolgáltatónak, de a Terméket nem veszi át, úgy a Szolgáltató jogosult a fentiek szerinti kötbérre vonatkozó igényét az Ügyfél által befizetett összeggel szemben naponta beszámítással érvényesíteni. Abban az esetben, ha a jelen pont szerint beszámítható kötbér összege eléri az Ügyfél által befizetett összeget, a szerződés automatikusan megszűnik és a Szolgáltatónak az Ügyfél felé visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.

4.3. Mi történik, ha az Ügyfél nem kap értesítést a csomag összeállításáról 3 munkanapon belül?
Különleges helyzetekben előfordulhat, hogy a Szolgáltatónak másik üzletből kell egy Terméket áthozatnia, hogy ki tudja szolgálni rendelését, s ilyenkor előfordulhat, hogy a szállítási idő néhány nappal kitolódik. A Szolgáltató kéri az Ügyfelet, hogy amennyiben érdeklődni szeretne a csomag szállításának időpontjáról, keresse fel a megadott elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben technikai okok miatt téves ár vagy már nem kapható Termék jelenik meg a Weboldalon, illetve, ha nem áll épp rendelkezésre a megrendelt mennyiség valamely Termékből, a csomag elküldése előtt a Szolgáltató munkatársai egyeztetés végett telefonon, vagy e-mail-ben megkeresik az Ügyfelet. Az ilyen megrendeléseket csak az Ügyféllel való egyeztetés után, beleegyezésével veszi a Szolgáltató érvényesnek. Ezért a Weboldalon szereplő Termékek és árak nem minősülnek ajánlattételnek, csupán tájékoztató jellegűek.

5. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely eltérő tájékoztatás hiányában, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára a csomagolás költségét tartalmazza. Ajándékcsomagolás külön térítés ellenében lehetséges.

5.2. A Weboldalról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. A megrendelés és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltató nem térít vissza pénzt.  A Weboldalon található árak és akciók bizonyos esetekben csak a Weboldalon leadott rendelésekre érvényesek.

5.3. Banki átutalás

Amennyiben az Ügyfél bármely termék esetén a banki átutalást választja, úgy fizetési kötelezettségének az alábbiak szerint tud eleget tenni. A Szolgáltató a visszaigazolásban/megrendelésben megküldi bankszámlaszámát, amely eltérő rendelkezés hiányában: 18400010-03613575-40100010 Oberbank Magyarország (SWIFT: OBKLHUHB, IBAN: HU83 18400010 03613575 40100010). Az összeg akkor minősül megfizetettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláját vezető bank a Szolgáltató bankszámláján jóváírja. Az összeg jóváírását követően a Szolgáltató megkezdi a csomag kézbesítését. A kézbesített csomag tartalmazza a szükséges bizonylatokat is.

Kérjük, hogy banki átutalását a Szolgáltatóval egyeztetett (és a megrendelésen rögzített) fizetési határidőn belül teljesítse. Amennyiben a termék ára e határidőn belül nem kerül jóváírásra a Szolgáltató fenti bankszámláján, a Szolgáltató elállhat a szerződéstől.

5.4 Az Ügyfélnek természetesen lehetősége van a Szolgáltató jelen Feltételek szerinti üzlethelyiségeiben készpénzben, vagy kiszállítás esetén a szállítás végző személynek készpénzben teljesíteni fizetési kötelezettségét. Nagyobb termékek megrendelésének kiszállítása esetén a Szolgáltató nem tud utánvétet biztosítani. Házhozszállítás esetén a csomaghoz áfás számlát mellékel a Szolgáltató. A szállítási- és szerelési díj rendezésére kizárólag készpénzben van lehetőség, az átvétel alkalmával, a szállítást vagy szerelést végző cég munkatársánál.

6. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, ELÁLLÁS

Amennyiben a Termék sérült, hibás, vagy az Ügyfél nem azt a Terméket kapta, amelyet megrendelt, de lentiek szerinti elállási jogát gyakorolni nem kívánja vagy arra a lentiek szerint valamely feltétel hiányában nincs lehetősége, akkor köteles a Terméket személyesen bemutatni vagy a kifogás alapját képező okokról megfelelő fénykép felvételeket küldeni a szerviz@iddesign.hu e-mail címre  és a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a Termékkel kapcsolatos szavatossági jogokkal (így különösen a Termék visszajuttatásával, kijavításával avagy kicserélésével) kapcsolatban. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy az Ügyfelet a lentiek és a vonatkozó jogszabályok alapján szavatossági jogok nem illetik meg, illetve azok gyakorlását bizonyos körülmények kizárják, úgy erről írásbeli indokolással tájékoztatja az Ügyfelet.

6.1 Kellékszavatosság

6.1.1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a kellékszavatossági jogával?

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

6.1.2. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet kellékszavatossági igénye alapján?

Az Ügyfél választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése

lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel  járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

6.1.3. Milyen határidőben érvényesítheti az Ügyfél kellékszavatossági igényét?

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év. A Szolgáltató nem értékesít használt termékeket.

6.1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét az Ügyfél?

Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2 Termékszavatosság

6.2.1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a termékszavatossági jogával?

Valamely termék hibája esetén az Ügyfél választása szerint kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

6.2.2. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

6.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti az Ügyfél termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

6.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell  bizonyítania.

6.2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3 Jótállás

6.3.1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén bizonyos 10.000,- Ft felletti termékek tekintetében a Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállást vállal.

6.3.2. Mik a jótállási feltételek?

Bútortermékek, valamint ezek tartozékaiért a Szolgáltató oly módon teljesíti jótállási kötelezettségét, hogy minden alkatrészt, amelyek meghibásodása termékhibából ered, a Szolgáltató saját belátása szerint meghozott döntéstől függően kijavít vagy kicserél.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok hosszabb kötelező jótállási időt nem állapítanak meg a Szolgáltató által forgalmazott termékek tekintetében, a jótállási idő 12 (tizenkét) hónap. A Szolgáltató nem felel többek között az olyan károkért, amelyek a jótállás tartama alatt szakszerűtlen használatból, természetes kopásból, idegen alkatrészek beépítéséből, vagy idegen műhelyekben végzett javításból keletkeztek. Erre tekintettel a Szolgáltató reklamációt kizárólag abban az esetben tud elfogadni, amennyiben a terméket a jelen pontban említett külső behatások nem érték.

Amennyiben az Ügyfél nem természetes személy, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a termék használatával összefüggésben ingó vagy ingatlan dolgokban keletkezett károkért.

Az Ügyfél köteles a jótállással kapcsolatos minden értesítést a Szolgáltató szerviz@iddesign.hu e-mail címre megküldeni vagy bejelenteni a 06-70-600-8819-es telefonszámon.

6.3.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogoktól függetlenül megilletik. A fentiek mellett Szolgáltatót nem terheli felelősség a jelen Feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján az Ügyfél, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését.

6.4 Elállás

6.4.1. Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Ügyfél (a továbbiakban: "Fogyasztó") a termék átvételének napjától számított 14 napon belül – vagy akár a termék átvételét megelőzően – indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében. A Fogyasztó elállási nyilatkozatát a jelen Feltételek 1. számú melléklete szerinti formában vagy egyébként írásban egyértelműen megfogalmazva közölheti a Feltételek 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken.

6.4.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék Szolgáltató részére történő visszajuttatásáról a Fogyasztónak kell gondoskodnia. A Fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 (tizennégy) napnál semmiféleképpen sem később a Szolgáltató 1. pontban megjelölt székhelyére vagy telephelyére visszaküldeni vagy a Szolgáltató székhelyén/telephelyén leadni. Amennyiben a termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, annak elszállításáról a Szolgáltató gondoskodik.

6.4.3. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választja, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. A Szolgáltató a visszatérítés során banki átutalásos fizetési módot alkalmaz.

6.4.4. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Fogyasztó kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.4.5. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

6.4.6. Nem illeti meg elállási jog a Fogyasztót, olyan termék esetében, mely nem előre legyártott, hanem személyre szabottan a Fogyasztónak, megrendelésére készült. Ide tartozik minden olyan Termék, amely nem található készleten és amelynek az Ügyfél által meghatározott paraméterekkel (pl. szín, méret, elemek száma, stb.) történő legyártására az Ügyfél kívánságára került sor.

6.5. Panaszkezelés rendje

6.5.1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben az Ügyfél jogosult békéltetőtestülethez fordulni. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetőtestület neve és elérhetősége: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület, cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15., telefonszám: +36-52-500-710, +36-52-500-745, telefax szám: +36-52-500-720, e-mail: bekelteto@hbkik.hu.

6.5.2. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, az Ügyfél teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken, de csak irásos nyilatkozatban közölheti a Szolgáltatóval.

6.5.3. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

6.5.4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

6.5.5. Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (a továbbiakban: "Rendelet") alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a Fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a Fogyasztók számára. Az online vitarendezési platform a következő elektronikus linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék (Feltételek 6.4 pontja) esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Impresszum:

Az IDdesign webáruházát a Danconcept Kft. üzemelteti.

Székhelyének címe: 4026 Debrecen, Hunyadi u 8.

Adószáma: 14221776-2-09

Cégjegyzékszáma: 09-09014581

Cégbejegyzés: Hajdú-Bihar megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Email: maxcity@iddesign.hu